TYROLIT

Historie firmy

Počátek historie firmy spadá do roku 1893, kdy byla poprvé v Čechách, v dnešních Benátkách nad Jizerou, v tehdejším závodě CARBORUNDUM Werke vyrobena nová látka – karbid křemíku s obchodním názvem CARBORUNDUM.

V roce 1896 byla zahájena výroba umělého korundu pod názvem ELECTRITE. To bylo základem pro nový název firmy CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s.

Mimořádný zájem o výrobky z umělého brusiva, zejména v období příprav 1. světové války, měl za následek rozšiřování výroby a výrobního sortimentu.

Další vývoj brusiva v Československu nastává po skončení 2. světové války. Podnik prochází modernizací výroby základních brousících materiálů, jsou budovány nové provozy na třídění brousicích zrn, nové tunelové pece.

Po roce 1989 prošla firma několika privatizačními pokusy. Konečným výsledkem privatizace bylo zakoupení firmy nadnárodní společností TYROLIT Group, patřící do skupiny Swarovski, a to na přelomu let 2004 a 2005. V současné době je firma CARBORUNDUM ELECTRITE plně integrována do skupiny TYROLIT Group. Tato společnost je v současné době druhým největším výrobcem brusiva na světě.

Nastavení cookies